telefon:  773 222 996 E-mail:  info@zdravemisto.cz

horcik zlaty gral vsech mineralu

Hořčík zlatý grál všech minerálů

Proč ho má většina lidí nedostatek?

Únava, migrény, osteoporóza, křeče, vysoký krevní tlak? Možná vám chybí hořčík…

Důvod, proč bychom měli hořčíku věnovat zvýšenou pozornost, spočívá především v  jeho nezastupitelné roli u  zhruba 350 biochemických reakcí probíhajících v lidském těle. Má významný vliv na nervový systém včetně toho vegetativního, mozek a  také na stabilizaci vápníku v  kostech. Je tudíž klasifikován jako jeden ze sedmi makro minerálů, bez kterých by lidský organismus nemohl fungovat. Bohužel stále ve větší míře dochází k jeho nedostatku. Uvádí se, že zhruba ⅔ obyvatelstva nemá hořčíku dostatek, což může v  dlouhodobém měřítku způsobit celou řadu vážných zdravotních komplikací jako je např. chronický únavový syndrom, srdeční onemocnění, osteoporóza, ledvinové kameny, svalové křeče, cukání ve svalech a očích, nespavost, ale také méně známé příznaky vyvolávající symptomy úzkosti či deprese, hněvu a zrychleného srdečního pulzu. Při jeho dlouhodobém chronickém nedostatku trvá i několik měsíců, než dojde k  nasycení všech buněk. V případě jeho nadměrného příjmu ho tělo vyloučí močí nebo řídkou stolicí. Projevů, které způsobují nedostatek hořčíku, je samozřejmě mnohem více. Pro základní orientaci zcela určitě postačí tento seznam.

Musíme si totiž uvědomit, že hořčík v  lidské buňce představuje po vápníku druhý nejvíce zastoupený prvek. Tento minerál není důležitý pouze pro organismus člověka, ale také pro život rostlin (hraje významnou roli ve vývoji chlorofilu) a  ostatních živočichů. V  podstatě všude, kde dochází k utváření buněk a jejich růstu je hořčík nepostradatelným prvkem, bez kterého by nemohl existovat samotný život. Proto ho někteří odborníci často pojmenovávají jako jiskru života. Z těchto výše zmíněných důvodů bychom se měli zaměřit na jeho adekvátní příjem.

Příčiny nedostatku hořčíku

Hlavní příčina jeho častého deficitu spočívá především v současných zemědělských postupech, ve kterých jsou ve stále větší míře využívány různé druhy pesticidů a chemických hnojiv, přispívající k větší hospodářské efektivitě. Bohužel tento přístup je z dlouhodobého hlediska neudržitelný, protože s  rostoucí aplikací neorganických hnojiv, dochází k výraznému snížení kvality půdy a  v  konečném důsledku i  kvality vypěstovaných potravin. Dle zprávy z  konference OSN o životním prostředí a rozvoji z roku 1992 vyplývá, že za posledních 100 let, došlo celosvětově k  poklesu minerálních látek v zemědělské půdě o 55–85%. Proto už zdaleka neplatí, že pokud sníte dostatek ovoce a zeleniny, dodáte tělu všechny potřebné vitamíny a minerály. U vitamínů je situace mírně odlišná, protože aby je rostlina vytvořila, potřebuje především vodu a slunce, zatímco minerály jsou přímo závislé na dostatku a kvalitě mikroorganismů v  půdě, jež přispívají k  životní síle rostlin. Vhodnou alternativou získávání kvalitních minerálů mohou být zdroje i mimo pevninu, například v oceánských oblastech s vysokým výskytem planktonu. V těchto lidmi nedotčených oblastech je možné získat kvalitní organické prvky v nejvyšší kvalitě.

V případě, že chceme tělu dodat všechny důležité látky, měli bychom se primárně zaměřit na kvalitu potravin. Pokud opravdu chceme mít kontrolu nad všemi přijatými mikroživinami (vitamíny a minerály), je vhodné užívat kvalitní přírodní, nikoliv syntetické potravinové doplňky. Především sportovcům a lidem, kteří mají sníženou schopnost vstřebávat hořčík ve střevě či mají problém s ledvinovým onemocněním, doporučuji hořčík doplňovat ve formě kvalitních pro tělo využitelných suplementů. Mezi další rizikovou skupinu patří také těhotné ženy a starší lidé, jejichž potřeba minerálů a vitamínů je vždy zvýšená.

Na co si dát pozor při výběru správného produktu s hořčíkem

Jestliže se rozhodnete hořčík doplňovat ve formě suplementů, je nutné vědět určité zákonitosti a principy podle kterých byste měli vybírat pro Vás ten nejvhodnější produkt. Nejdůležitější vlastností každého hořčíkového produktu je jeho vstřebatelnost, která je ovlivněna svojí formou. Na trhu je celá řada produktů, jejíchž účinnost je minimální. Z toho důvodu byste měli znát alespoň některá základní pravidla, podle kterých zvolíte pro Vás ten nejvhodnější produkt. Mezi základní pravidlo patří, že hořčík se dokáže vstřebat pouze ve formě organických solí, mezi které řadíme např. citrát hořečnatý, taurát hořečnatý, glycinát hořečnatý, chlorid hořečnatý, jablečnan hořečnatý, treonát hořečnatý, který se vyznačuje vlastností pronikat přímo do buněk, díky čemuž se stává jedničkou na trhu. Naopak byste se měli vyhnout produktům založených na bázi síranu hořečnatého, uhličitanu hořečnatého, glutamátu hořečnatého, aspartamu hořečnatého a  velmi často prodávaného oxidu hořečnatého, jehož vstřebatelnost je pouze 4% a má velmi projímavé účinky. Více o jednotlivých formách zde.

Často diskutovaným tématem je užívání samotných hořčíkových preparátů kombinovaných s vápníkem. O této problematice se dočtete více v dalším článku zde. Dalším důležitým parametrem správné aplikace je i jeho vhodná doba. Doporučuji hořčík a ostatní minerály doplňovat večer nebo brzo ráno, ideálně bez jídla. Hořčík totiž potřebuje pro svojí vstřebatelnost žaludeční kyselinu, která by konzumací potravin byla zaměstnána. Hořčík zároveň patří do skupiny zásaditých minerálu, který se chová jako antacid (snižuje kyselost žaludku) a tím narušuje proces trávení. Lidské tělo je složitý mechanismus, který vyžaduje rovnováhu ve všech jeho aspektech. V případě minerálů, dochází k jejich vzájemné koexistenci a  nedostatečný příjem nebo naopak nadbytek jednoho minerálu může ovlivnit funkci těch ostatních. Je nutné respektovat vzájemnou provázanost všech 78 přírodních prvků vyskytujících se v lidském organismu bez ohledu na to, zda se jedná o makro-minerály, či stopové prvky. Každý z nich má svojí nezastupitelnou funkci. Hořčík jakožto jeden z  nejvíce se vyskytujících minerálů v  organismu jako jeden z  mála může být užíván ve větším množství, aniž by způsobil závažné zdravotní komplikace. Vzhledem k jeho důležitosti a častému deficitu je více než žádoucí mu proto věnovat patřičnou pozornost.

Leave your comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *