Správce aneb kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost Quinton Czech Republic s.r.o., IČ: 02952831 se sídlem Šlikova 36, 16900 Praha 6, spisová značka 225665 C, Městský soud v Praze, provozuje webové stránky wwwzdravemisto.cz a zpracovává Vaše osobní údaje jako správce, tzn. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří budou se zpracováním pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu info@zdravemisto.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci nebo nákupu našich produktů: jméno a příjmení, email, heslo v zašifrované podobě, kontaktní a/nebo doručovací adresa, telefonní číslo, platební údaje + další údaje Vámi dobrovolně vyplněné.

Dále zpracováváme údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby. Jedná se o IP adresu, IČ, DIČ, soubory cookies.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme z důvodu, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy (jméno a příjmení, adresa, Email, telefon, IČ a DIČ, platební údaje, heslo v zašifrované podobě)
 • vedení účetnictví (jméno a příjmení, IČ a DIČ, adresa, platební údaje, telefon)
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány (cookies, IP adresa)
 • zasílání obchodních sdělení a newsletterů (Email, jméno a příjmení, telefon). Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se samostatně z odběru odhlásíte.
 • marketingové kampaně – remarketing a cílení reklamy na sociálních sítích (Google, Facebook, Instagram) a to po dobu, po kterou budeme nabízet své služby. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. (jméno a příjmení, Email, adresa)
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (Email, adresa, telefon)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • poskytovatelé účetního systému + osoby zpracovávající účetnictví
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz e-shopu
 • poskytovatelé platebních bran
 • poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky
 • webové služby – Facebook, Google, Mailchimp, WordPress, Seznam

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, kdy a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zdravemisto.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup.

 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
  V případě, že máte pocit, že o vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení
  V případě, že máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů narušujeme ochranu vašeho osobního a soukromého života nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů
  V případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Právo na výmaz
  V případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  V případě, že chcete, abychom vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, potom zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu
  Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Zajistěte si místo v našem informátoru


Žádný z námi nabízených přístrojů neslouží k léčení nemocí! Jedná se o experimentální přístroje, které byly vyvinuty dle poznatků vědců jako Dr. Royal Raymond Rife, Dr. Hulda Regehr Clark či David LaPoint. Všechny přístroje odebíráme od předních českých výrobců, které osobně známe. Jedná se o vysoce kvalitní, originální a původní přístroje ověřené mnohaletou zkušeností. Nejedná se o zdravotnické prostředky.


Copyright © 2023 Všechna práva vyhrazena | Vytvořil Infinityweb.cz

Nezávazná poptávka.

Kontakt.

Nebo nám rovnou zavolejte

Košík
Košík je prázný.

Vyberze si generátor